รับถ่ายภาพสินค้า รับถ่ายรูปสินค้า ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพนางแบบ รับถ่ายภาพแฟชั่น รับถ่ายแบบ สินค้า รับถ่ายแบบเสื้อผ้า รับถ่ายภาพผู้บริหาร

รับถ่ายภาพรถ สแตนเลส เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับถ่ายภาพรถ สตูดิโอ ถ่ายภาพรถยนต์
รับ ถ่ายภาพ ของแต่งรถ รับ ถ่ายภาพ
เครื่องใช้ไฟฟ้า รับ ถ่ายภาพ ก๊อกน้ำ
รับ ถ่าย ภาพ สแตนเลส
Product Photography Services :

GRIGPRIG STUDIO :
“ภาพสวย ผลงานโดดเด่น ราคาเหมาะสม”
บริการถ่ายภาพสินค้า มากด้วยผลงาน
และประสบการณ์..จากความรู้ ความสามารถ
ในอาชีพที่ เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ
สอบถามค่าบริการ Tel : 089-1662294
* ค่าบริการที่สตูดิโอ 5,000บาท – 35,000บาท
* ค่าบริการนอกสถานที่ 25,000บาท – 45,000บาท
*สอบถามราคา กรุณาแจ้งรายละเอียดตามที่ระบุ
1.ประเภทสินค้า ลักษณะงานถ่ายที่ต้องการ (มีตัวอย่างจะดีมาก)
2.จำนวนสินค้าและภาพที่ต้องการ เพื่อประเมินเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ
* ราคารวม สตูดิโอ ช่างภาพโฆษณา อุปกรณ์กล้องเลนส์
– สตูดิโอใหญ่ Size 8m X 8m  คลิกดู
– ภาพใหญ่ขนาดจริง 21 mpx.  คลิกดู
*ต้องการ 50mpx. เพิ่มค่าอุปกรณ์กล้อง
*ส่งงาน DVD หรือเตรียม External HD มาเซฟภาพ
* เตรียมสินค้าที่พร้อมถ่าย สินค้าที่สะอาด ฉลากติดตรง ไม่มีรอยเลอะ
* ไม่จำกัดจำนวนสินค้าและจำนวนภาพที่ถ่าย ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของการถ่ายภาพ และการตัดสินใจของลูกค้า ณ วันถ่ายภาพ
ว่าสินค้าแต่ละตัว จะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน