รับถ่ายภาพสินค้า รับถ่ายรูปสินค้า ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพนางแบบ รับถ่ายภาพแฟชั่น รับถ่ายแบบ สินค้า รับถ่ายแบบเสื้อผ้า รับถ่ายภาพผู้บริหาร

รับถ่ายภาพแว่นตา แก้วน้ำ ของเด็กเล่น

รับถ่ายภาพสินค้า บริการ ถ่ายภาพ
สินค้า รับ ถ่ายภาพ แว่นตา
รับถ่ายภาพ แก้วน้ำ รับ ถ่ายภาพ
ของเด็กเล่น รับถ่ายภาพของรางวัล
รับถ่ายรูป สินค้า เด็ก
Product Photography Services :

GRIGPRIG STUDIO :
“ภาพสวย ผลงานโดดเด่น ราคาเหมาะสม”
บริการถ่ายภาพสินค้า มากด้วยผลงาน
และประสบการณ์..จากความรู้ ความสามารถ
ในอาชีพที่ เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ
ช่างภาพภัสร์นนท์ Tel : 089-1662294
* สอบถามราคา กรุณาแจ้งรายละเอียดตามที่ระบุ
1.ประเภทสินค้า ลักษณะงานถ่ายที่ต้องการ (มีตัวอย่างจะดีมาก)
2.จำนวนสินค้าและภาพที่ต้องการ เพื่อประเมินเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ
* ราคารวม สตูดิโอ ช่างภาพโฆษณา อุปกรณ์กล้องเลนส์
* ส่งงาน DVD หรือเตรียม External HD มาเซฟภาพ
– สตูดิโอใหญ่ Size 8m X 8m  คลิกดู
– ภาพใหญ่ขนาดจริง 21 mpx.  คลิกดู
* ต้องการ 50mpx. เพิ่มค่าอุปกรณ์กล้อง
* เตรียมสินค้าที่พร้อมถ่าย สินค้าที่สะอาด ฉลากติดตรง ไม่มีรอยเลอะ
* ไม่จำกัดจำนวนสินค้าและจำนวนภาพที่ถ่าย ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของการถ่ายภาพ และการตัดสินใจของลูกค้า ณ วันถ่ายภาพ
ว่าสินค้าแต่ละตัว จะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
* กรณีถ่ายภาพสินค้าขนาดใหญ่ หรือรถยนต์ ต้องใช้สตูดิโอใหญ่
หรือถ่ายภาพนอกสถานที่ กรุณาโทรสอบถามราคา